Mogelijke onderzoeken op een rijtje

NIPT (niet-invasieve prenatale test)
De NIPT is een bloedonderzoek waarbij erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek) wordt onderzocht. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Op deze manier kan het laboratorium onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta en in zeer zeldzame gevallen ook bij de zwangere zelf. Dit noemen we nevenbevindingen. Nevenbevindingen kunnen variëren van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Wanneer er na de uitslag sprake lijkt te zijn van een afwijking, is er nog altijd een kleine kans dat dit toch niet het geval is. Om meer informatie te krijgen over de definitieve uitslag wordt er een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden. Wil je meer weten over de NIPtest, lees de folder, of kijk hier.

Belangrijke informatie over de NIPT op een rijtje:

 • De test kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd
 • De uitslag van de test kan afwijkend of niet afwijkend zijn
 • Je kunt kiezen of je wel of geen nevenbevindingen wilt laten onderzoeken
 • De test is zeer betrouwbaar; de kans dat er toch sprake is van een afwijking, ondanks dat dit niet uit de test naar voren is gekomen, is kleiner dan 1:1000
 • De uitslag ontvang je van ons na ongeveer 10 werkdagen
 • De test geeft geen informatie over het geslacht van de baby 

13 wekenecho

Sinds september 2021 wordt In de wetenschappelijke IMITAS studie ook een zogenaamde 13-wekenecho aangeboden. Dit is een medische echo, waarbij de echoscopist kijkt naar o.a. de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom van je kindje. Omdat het kindje nog heel klein is, kunnen alleen grote lichamelijke afwijkingen gezien worden. Als bij de 13 weken echo geen afwijkingen gevonden worden, betekent dit dus niet dat er geen afwijkingen zijn. Daar geeft de 20-wekenecho meer informatie over. Soms levert een 13-wekenecho extra ongerustheid op, bijvoorbeeld omdat iets nog niet duidelijk te zien is. Pas bij de 20-wekenecho wordt er dan opnieuw naar gekeken. Indien er duidelijk een afwijking wordt gevonden, krijg je eerder vervolgonderzoek aangeboden. 

 Belangrijke informatie over de 13 wekenecho op een rijtje:

 • Onderzoek vindt plaats tussen de 12 weken en 3 dagen  en 14 weken en 3 dagen zwangerschap
 • Je krijgt meteen de uitslag
 • Bij afwijkingen wordt vervolgonderzoek aangeboden
 • Indien iets niet goed te zien is, wordt er pas bij de 20 wekenecho weer naar gekeken.
 • Je moet een formulier ondertekenen om toestemming te geven om mee te doen aan het onderzoek
 •  Het onderzoek wordt betaald vanuit der Rijksbegroting en kost jou niets. 

 Wil je meer weten over de 13 wekenecho, kijk dan hier, of lees er meer over in deze folder 

20 weken echo/ SEO (structureel echoscopisch onderzoek)
De SEO is een vorm van prenatale screening gericht op het opsporen van lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Denk hierbij aan een open rug of schedel, een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. De echoscopist controleert ook of het kindje goed groeit, wat de locatie van de placenta (moederkoek) is en of er voldoende vruchtwater is.

Belangrijke informatie over de SEO op een rijtje:

 • Het onderzoek vindt plaats tussen de 18 en 21 weken van de zwangerschap, bij voorkeur rond 19 weken zwangerschap
 • Er zijn geen risico’s aan het onderzoek verbonden
 • Het onderzoek wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico.

In deze folder lees je meer over de 20 weken echo.

Prenatale diagnostiek
Soms kom je in aanmerking voor het laten uitvoeren van prenatale diagnostiek. Dit betekent doorgaans het laten uitvoeren van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er in de familie bepaalde aangeboren afwijkingen of aandoeningen voorkomen. Maar ook wanneer er uit de prenatale screening  is gebleken dat er mogelijk sprake is van een aangeboren afwijking bij het kindje. Tijdens de eerste afspraak kunnen we, indien van toepassing en gewenst, meer uitleg geven over deze onderzoeken.

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kun je de online folders bekijken of een kijkje nemen op de website over prenatale screeningen.

Call Now Button