Mogelijke onderzoeken op een rijtje

NIPT (niet-invasieve prenatale test)
De NIPT is een bloedonderzoek waarbij erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek) wordt onderzocht. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Op deze manier kan het laboratorium onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Momenteel wordt de NIPT nog in studieverband uitgevoerd in Nederland. Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en in zeer zeldzame gevallen ook bij de zwangere zelf. Dit noemen we nevenbevindingen. Nevenbevindingen kunnen variëren van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Wanneer er na de uitslag sprake lijkt te zijn van een afwijking, is er nog altijd een kleine kans dat dit toch niet het geval is. Om meer informatie te krijgen over de definitieve uitslag wordt er een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden.

Belangrijke informatie over de NIPT op een rijtje:

 • De test kan vanaf 11 weken zwangerschap worden uitgevoerd
 • De uitslag van de test kan afwijkend of niet afwijkend zijn
 • Je kunt kiezen of je wel of geen nevenbevindingen wilt laten onderzoeken
 • De test is zeer betrouwbaar; de kans dat er toch sprake is van een afwijking, ondanks dat dit niet uit de test naar voren is gekomen, is kleiner dan 1:1000.
 • De test kost 175 euro en wordt niet vergoed door je zorgverzekering
 • De uitslag ontvang je van ons na ongeveer 10 werkdagen
 • De test geeft geen informatie over het geslacht van de baby 

Combinatietest
De combinatietest is een combinatie van onderzoeken. De test bestaat uit bloedonderzoek van de aanstaande moeder en een echo (de nekplooimeting) van het kind. De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van je zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is dat je kind 1 van de 3 syndromen heeft (Down-, Edwards- Patausyndroom). Het onderzoek geeft geen zekerheid; het is een kansberekening. Indien er uit de test een verhoogde kans komt op een kindje met een van de syndromen, kun je vervolgonderzoek laten doen om zekerheid te krijgen. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit de NIPT, vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

Belangrijke informatie over de combinatietest op een rijtje:

 • Bloedonderzoek vindt plaats tussen de 9-14 weken
 • Echo (nekplooimeting) vindt plaats tussen 11-14 weken
 • De test geeft geen zekerheid, het is een kansberekening
 • De combinatietest kost €176,96. Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer altijd bij je zorgverzekeraar.
 • De uitslag ontvang je na ongeveer 1 week 

Wil je meer weten over de NIPT en combinatietest?
Lees er meer over in deze folder.

20 weken echo/ SEO (structureel echoscopisch onderzoek)
De SEO is een vorm van prenatale screening gericht op het opsporen van lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Denk hierbij aan een open rug of schedel, een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. De echoscopist controleert ook of het kindje goed groeit, wat de locatie van de placenta (moederkoek) is en of er voldoende vruchtwater is.

Belangrijke informatie over de SEO op een rijtje:

 • Het onderzoek vindt plaats tussen de 18 en 21 weken van de zwangerschap, bij voorkeur rond 19 weken zwangerschap
 • Er zijn geen risico’s aan het onderzoek verbonden
 • Het onderzoek wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico.

In deze folder lees je meer over de 20 weken echo.

Prenatale diagnostiek
Soms kom je in aanmerking voor het laten uitvoeren van prenatale diagnostiek. Dit betekent doorgaans het laten uitvoeren van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er in de familie bepaalde aangeboren afwijkingen of aandoeningen voorkomen. Maar ook wanneer er uit de prenatale screening (dus de NIPT of combinatietest ) is gekomen dat er mogelijk sprake is van een aangeboren afwijking bij het kindje. Tijdens de eerste afspraak kunnen we, indien van toepassing en gewenst, meer uitleg geven over deze onderzoeken.

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kun je de online folders bekijken of een kijkje nemen op de website over prenatale screeningen.

Bij spoed